Kanban


Flowrack kanban doorrolstelling

Speciaal voor materiaal aanvoer aan de assemblagelijn of in het productieproces. Korte kanban doorrolstelling met een beperkte diepte. Verrijdbaar of vast opgesteld. Hiermee wordt de (tussen-) voorraad direct op de werkplek beschikbaar gesteld. Er worden 2 of meer bakken achter elkaar geplaatst. Uit de eerste bak wordt verbruikt. Als deze leeg is, dan wordt de bak uitgenomen. Dit is het signaal om aan te vullen. Ondertussen wordt uit de volgende bak(-ken) verbruikt.

Kanban, een korte introductie

Kanban is een hulpmiddel om productiekosten te verlagen en prestaties te verbeteren. Zo past kanban in elke verbeter strategie, zoals Lean Manufacturing (LM). Kanban verlaagt de (tussen-) voorraden op de werkvloer, zonder het risico dat de productie stagneert door gebrek aan materialen. Het is dus een Just-in-Time (JIT) strategie. Om dit te realiseren wordt het voorraadproces aangestuurd door het materiaalverbruik van de afnemer (vraag gestuurd “pull” systeem). Bedacht door het Japanse Toyota in de 50-er jaren en gebaseerd op het idee van een “supermarket” waar het aanvulproces vraag gestuurd is.